V oblasti zemních prací se zaměřujeme na hrubé terénní úpravy (HTÚ). Jedná se o skrývku ornice, odstranění překážek a srovnání území. Provádíme vykopávky, odkopávky, přesuny výkopku v rámci staveniště, nebo na místo k tomu určené, hutnění pláně a výkopové práce. Výsledkem je připravené staveniště k dalším činnostem.

Terénní úpravy u fotbalového hřiště

V rámci celkové revitalizace hřiště v obci věžnice jsme se podíleli na konečných terénních úpravách.

Manipulační plocha, terénní úpravy pila Ronov

Vytvoření manipulační plochy, která byla částečně provedena z drceného kameniva a částečně z betonových panelů. Celá plocha se hutnila pomocí vibračních strojů.  Dále jsme vytvářeli závěrečné terénní úpravy, kde velmi záleží na zkušenostech obsluhy zemních strojů. 

Terénní úpravy – ZTV Studénky

V obci Studénky jsme pro investora prováděli HTÚ pro budoucí zástavbu rodinných domů. Po pozemku jsme přesouvali velké množství zeminy, zhotovili provizorní komunikace.