Zaměřujeme se na opravu lesních účelových komunikací, poničené těžkou lesnickou mechanizací. Budujeme nové polní i lesní cesty a to metodou zpevnění štěrkodrtí, nebo cesty s živičným povrchem.

Lesní cesta Vyskytná

Úprava podkladu, zpevnění cest kamenivem, povrchové dokončení.