Formou subdodávky jsme realizovali část výstavby kanalizace v obci Hlinné. Součástí prací byla pokládka hlavního řadu splaškové kanalizace v materiálu kamenina DN 250 –  v celkové délce 379 m, DN 400 – v délce 27 m, včetně revizních betonových šachet a kanalizačních přípojek k rodinným domům.

Fotodokumentace