Popis realizace: Investorem u této zakázky byla soukromá osoba. Připojení vodovodní přípojky na hlavní řad v majetku SMJ Jihlava byla v materiálu PE100 SDR 11 d32x3mm, v celkové délce 40m. Zajímavostí je zateplená vodoměrná šachta od fi Hutira, kerá byla instalována jako první, ve správě vodovodu SMJ Jihlava. Kanalizační přípojka byla provedena v materiálu PVC DN 160 SN8.

Fotodokumentace