Pro plynulé zásobování obce Olešenka jsme položili trubní vedení v délce 811 m, v materiálu PE100 RC SDR 11 d 63×5,8 mm. V katastru obce Špinov jsme provedli připojení na hlavní řad ve správě VaS Žďár nad Sázavou, dále byla osazena betonová šachta pro umístění ventilů, vodoměru, telemetrické stanice  a ventilu s omezovačem průtoku. Po trase byly umístěny kalníky a vzdušníky pro bezproblémový průtok vody. Napojení na vlastní vodovod ve správě obce Olešenka proběhl na stávajícím  prameništi obce. 

Fotodokumentace