Obec Věžnice se dlouhodobě potýkala s nedostatkem vody pro zásobování obyvatel pitnou vodou. Naše práce spočívala v propojení vrtů VŽ 4 a VŽ 5 se stávajícím vodojemem. Trasa vedla v extravilánu obce  v celkové délce 360 m, v materiálu PE 80 SDR 11 d 40×3,7 mm. Součástí prací bylo osazení čerpadel a jejich elektrické zapojení. Zhlaví vrtu bylo osazeno betonovými skružemi, které byly následně obloženy kamenem.

Fotodokumentace