Úprava podkladu, zpevnění cest kamenivem, povrchové dokončení.

Fotodokumentace