Připojení nového zdroje vody na stávající úpravnu vody. Zhotovení zhlaví vrtu v plastovém provedení, osazení a zapojení čerpadla, oplocení vrtu.  Propojení úpravy vody s vrtem v délce 300m v materiálu PE100 SDR 11 d 63×5,8. Následnou úpravu vody před vypuštěním do obecního řadu provedla firma Vodaservis Žďár nad Sázavou.

Fotodokumentace