Jsme rodinná firma a hrdě se k tomu hlásíme. Závazek být rodinná firma pro nás znamená také zodpovědný a udržitelný přístup k zaměstnancům a spolupracovníkům. Důležité pro nás je, aby všichni, kteří se podílí na chodu firmy se cítili být její součástí a spolutvůrci. Cílem naší práce je budování stabilní firmy, která bude mít v regionu Vysočina důležité místo.

Kromě provádění  zemních prací se firma věnuje také  výstavbě vodovodů a kanalizací, opravám lesních cest, bouracím pracím a hospodaření s dešťovou vodou.
Ideologie a směřování firmy spočívá v nabídce kvalitních služeb s použitím moderních strojů a technologií a odborných pracovníků. Při své práci klademe důraz na neustálou komunikaci s investorem, věnujeme pozornost strategickému řízení výstavby, dodržování technologických postupů a využíváme dlouholeté zkušenosti a propojení technického myšlení se selským rozumem. Důležitá je pro nás transparentnost naší práce, jsme Vaším rovnocenným partnerem jak na stavbách, tak v rozvíjení Vašeho podnikání.

Naše začátky

Touhu pracovat podle sebe a dělat poctivou práci proměnil ve skutečnost zakladatel firmy Jaromír Venc v roce 2006. Navázal na svoje předchozí zkušenosti s obsluhou stavebních strojů, koupil traktrobagr a zaměřil se na provádění zemních prací pro soukromé investory.

Důležitý milník

Vstoupením manželky Marie a syna Martina do firmy v roce 2018 se mění jak právní forma společnosti na společnost s ručením omezeným, tak působení firmy na stavebním trhu. Zaměřujeme se na B2B byznys. Rozvíjíme strojový park, rozšiřujeme nabídku služeb. Stále však firma nese název zakladatele firmy a stále “jdeme s vlastní kůží na trh”.

Naše cíle

Sledujeme vývoj stavebnictví v ČR. Stavebnictví je závislé na přírodních zdrojích, mimo jiné na spotřebě kameniva, kterého dramaticky ubývá, zvyšuje se jeho cena a v budoucnu hrozí jeho nedostatek. Líbí se nám myšlenka recyklace stavebních odpadů, jejich třídění a následné použití ve stavebnictví. Proto se nyní zaměřujeme také na drcení a třídění stavebních odpadů.

Náš realizační tým

Jaromír Venc

Jaromír Venc

Jednatel, stavbyvedoucí

Marie Vencová

Marie Vencová

Jednatelka, administrativa

Martin Venc

Martin Venc

Jednatel, příprava staveb

Naše poctivá práce pro rozvoj Vašeho byznysu.