Pomocí naší mechanizace – bagry a nákladní automobily provádíme bourací a demoliční činnosti. Stavební a demoliční odpad nadrtíme pomocí mobilního drtiče pro další použití nebo odvezeme na místa určená k ukládání stavebního odpadu, dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.
Problematikou recyklace stavebního a demoličního odpadu se zabýváme již od počátku vzniku společnosti. Zkušenosti máme v oblasti drcení a třídění výkopku, zeminy a stavebních odpadů, které se po vytřídění většinově ponechají na místě stavby. Tímto postupem zamezíme vzniku odpadu, dle rčení “NEJLEPŠÍ ODPAD JE TEN, KTERÝ VŮBEC NEVZNIKNE”.