Připojení obce Olešenka na přivaděč Nížkov-Špinov

Připojení obce Olešenka na přivaděč Nížkov-Špinov

Pro plynulé zásobování obce Olešenka jsme položili trubní vedení v délce 811 m, v materiálu PE100 RC SDR 11 d 63×5,8 mm. V katastru obce Špinov jsme provedli připojení na hlavní řad ve správě VaS Žďár nad Sázavou, dále byla osazena betonová šachta pro umístění ventilů, vodoměru, telemetrické stanice  a ventilu s omezovačem průtoku. Po trase byly umístěny kalníky a vzdušníky pro bezproblémový průtok vody. Napojení na vlastní vodovod ve správě obce Olešenka proběhl na stávajícím  prameništi obce. 

číst více
Napojení vrtů Věžnice VŽ4 + VŽ5

Napojení vrtů Věžnice VŽ4 + VŽ5

Obec Věžnice se dlouhodobě potýkala s nedostatkem vody pro zásobování obyvatel pitnou vodou. Naše práce spočívala v propojení vrtů VŽ 4 a VŽ 5 se stávajícím vodojemem. Trasa vedla v extravilánu obce  v celkové délce 360 m, v materiálu PE 80 SDR 11 d 40×3,7 mm. Součástí prací bylo osazení čerpadel a jejich elektrické zapojení. Zhlaví vrtu bylo osazeno betonovými skružemi, které byly následně obloženy kamenem.

číst více
Vodovodní a kanalizační přípojka k rodinnému domu v obci Jihlava

Vodovodní a kanalizační přípojka k rodinnému domu v obci Jihlava

Popis realizace: Investorem u této zakázky byla soukromá osoba. Připojení vodovodní přípojky na hlavní řad v majetku SMJ Jihlava byla v materiálu PE100 SDR 11 d32x3mm, v celkové délce 40m. Zajímavostí je zateplená vodoměrná šachta od fi Hutira, kerá byla instalována jako první, ve správě vodovodu SMJ Jihlava. Kanalizační přípojka byla provedena v materiálu PVC DN 160 SN8.

číst více
Výstavba kanalizace v obci Hlinné

Výstavba kanalizace v obci Hlinné

Formou subdodávky jsme realizovali část výstavby kanalizace v obci Hlinné. Součástí prací byla pokládka hlavního řadu splaškové kanalizace v materiálu kamenina DN 250 – v celkové délce 379 m, DN 400 – v délce 27 m, včetně revizních betonových šachet a kanalizačních přípojek k rodinným domům.

číst více
Obec Jersín –  Posílení vodních zdrojů

Obec Jersín –  Posílení vodních zdrojů

Připojení nového zdroje vody na stávající úpravnu vody. Zhotovení zhlaví vrtu v plastovém provedení, osazení a zapojení čerpadla, oplocení vrtu.  Propojení úpravy vody s vrtem v délce 300m v materiálu PE100 SDR 11 d 63×5,8. Následnou úpravu vody před vypuštěním do obecního řadu provedla firma Vodaservis Žďár nad Sázavou.

číst více